Jakich benefitów oczekują pracownicy? Pandemia zmieniła nasze oczekiwania

Rynek pracy kształtują nowe trendy. Pracownicy poza satysfakcjonującą pensją oraz dogodną lokalizacją biura, coraz częściej zwracają uwagę na oferowane przez firmę benefity. – Dzisiaj często od nich zależy wizerunek danej firmy- tłumaczy w rozmowie ze Strefą Biznesu ekspert.

Szczegóły

Praca

Sytuacja na polskim rynku pracy jest bardzo dobra. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie w październiku spadło do 6,6 proc. Rosną natomiast płace – średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,4 proc. względem października ubiegłego roku, co było najszybszym tempem od 2009 roku, do poziomu 4 574 zł brutto. Od początku 2017 roku płace w tym segmencie rynku zwiększyły się o blisko 300 zł. Eksperci nie mają wątpliwości, że obecnie można mówić o rynku pracownika w Polsce, ale nie na wszystkich stanowiskach.

Jak podaje BIG InfoMonitor, w 2017 roku 35 proc. Polaków planowało zmienić pracę. W poprzednim roku 27 proc. pracowników zrealizowało ten zamiar, odchodząc z dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Z raportu Grant Thornton wynika natomiast, że 60 proc. średnich i dużych firm w Polsce ma problemy ze znalezieniem pracowników, przy czym rok temu odsetek ten wynosił 32 proc.

Oczekiwania pracowników różnią się w zależności od wieku. Starsze pokolenie szuka dobrze płatnego, długoterminowego zatrudnienia, młodsi pracownicy chcą przede wszystkim pracodawcy, który zapewni im inspirujące obowiązki zawodowe oraz zrozumie ich potrzebę stałego rozwoju osobistego. Młodzi ludzie wybierają ponadto firmy szanujące podział na życie prywatne i zawodowe. W związku z dynamiczną sytuacją na rynku pracy wyjątkowego, wręcz kluczowego znaczenia nabiera działalność takiej dziedziny, jaką jest HR.

Generalnie w większości regionów kraju możemy mówić o rosnącym deficycie siły roboczej. Uściślając jednak bardziej: o rosnącym deficycie wykwalifikowanej siły roboczej. W niektórych regionach Polski nadal pozostają realnie bezrobotni. Dotyczy to jednak głównie osób o niskim poziomie kwalifikacji, mało mobilnych, niechętnych do relokacji w miejsca obfitujące w potrzeby zatrudnienia.

Spośród istotnych powodów niewystarczających zasobów wykwalifikowanych fachowców w Polsce, należy wskazać oczywiście znaczną skalę emigracji zarobkowej do krajów Europy Zachodniej. Zwyczajowo emigranci ekonomiczni, którzy decydują się opuścić kraj poszukując perspektyw wyższych zarobków, to osoby wyżej wykwalifikowane i bardziej pewne siebie. Utrata takiej grupy osób zawsze wywiera istotne piętno na sytuację gospodarczą kraju.

Należy liczyć się również z tym, że znaczna część rodaków, która osiągnęła sukces ekonomiczny za granicą, tam już pozostanie. Ciężko byłoby im decydować się na powrót i przestawiać się na diametralnie inny poziom zarobków i konsumpcji. Nie pomogą tu również socjotechniczne zabiegi polityków. Odmiana tej sytuacji nastąpi dopiero po względnym zrównaniu się siły nabywczej Polski względem krajów takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, czy kraje Skandynawskie. Oczywiście jest to jeszcze kwestia dalekiej przyszłości.

Jak powszechnie wiadomo, deficyt na rynku pracy stopniowo zapełniają emigranci zarobkowi z Ukrainy. Coraz częściej słyszy się od przedsiębiorców, że bez Ukraińców np.: nie dokończyłbym budowy, nie otworzyłbym nowego zakładu, musiałbym obniżyć moce produkcyjne. Obecnie znaczna część polskich pracodawców nie wyobraża sobie normalnej działalności swojej firmy bez obywateli Ukrainy. Według nie potwierdzonych szacunków, w Polsce przebywa już ponad 2 mln Ukraińców, z czego ponad 1,2 mln pracuje legalnie. Oprócz wykonywania prostych prac, Ukraińcy w coraz większym stopniu będą także zapełniać potrzeby pracy wyżej wykwalifikowanej.

Cyfryzacja gospodarki jest widoczna na rynku prac
Branżą o najszybszym wzroście zatrudnienia jest IT, czyli usługi w zakresie oprogramowania i doradztwa z tym związanego. Dynamika zatrudnienia w tej branży jest dwucyfrowa, a liczba osób zatrudnionych jest dwukrotnie wyższa niż przed dekadą. Czasy dla informatyków są wręcz doskonałe.

Obecna sytuacja na rynku pracy, związana z niedoborem odpowiednich kandydatów oraz coraz wyższymi oczekiwaniami zarówno finansowymi, jak i pozapłacowymi potencjalnych pracowników, wymusza na firmach podejmowanie szybkich i odważnych decyzji. Podwyżki płac, dodatkowe świadczenia czy szukanie pracowników poza granicami kraju to doraźne działania, umożliwiające firmom pozyskanie pracowników w tym trudnym okresie .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *