Zainteresowania – pasja – sukces w biznesie!

Ciągłe doskonalenie kluczem do sukcesu – Monika Kapuścińska! Energiczna magister Ekonomii oraz studentka Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim – Monika Kapuścińska jest Beneficjentką współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego w Szczecinie przez firmę Faber Consulting Projektu pod nazwą: „ SPIN-aj się! – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin-off i spin-out”.

Monika ma jasno sprecyzowany cel – zamierza założyć CENTRUM SZKOLENIOWE EUREKA. Firma ma powstać w odpowiedzi na rosnące potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej, licealistów, jak i osób dorosłych pragnących się dokształcać i rozwijać zawodowo. CENTRUM specjalizować się będzie w kursach przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz gimnazjalnego z przedmiotów takich jak: język polski, chemia, fizyka, matematyka.

Do udziału w Projekcie zgłosiła się z zamiarem przyswojenia wiedzy dotyczącej mechanizmów zakładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Do tej pory na zajęciach zdobyła umiejętności z zakresu poprawnej komunikacji i autoprezentacji, technik radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami, jak również procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz przygotowania skutecznego Biznes Planu.

O swoim pomyśle mówi z zaangażowaniem: „EUREKA to przede wszystkim jakość kształcenia. U nas zajęcia będą trwały 60 minut, czyli pełną godzinę zegarową, dzięki czemu będzie możliwość wykorzystania zajęć zgodnie z zasadami metodyki: sprawdzenie pracy domowej, powtórzenia poprzedniej lekcji a następnie wprowadzenia nowych treści i ich przećwiczenia. Nauka przygotowująca do egzaminu maturalnego będzie przebiegała w kameralnych grupach 6 – osobowych dzięki temu, każdy uczeń zostanie dostrzeżony i wysłuchany. To zbliży nasze kursy do lekcji indywidualnych, korepetycji. Ponadto w Centrum, będzie również możliwość uczestniczenia w kursach z szybkiej i efektywnej nauki m.in. kursach szybkiego czytania, technik zapamiętywania i kreatywnych notatek (opartych na licencji Intelektualnie.pl), dzięki temu uczniowie będą mogli szybciej i skuteczniej przyswajać ogromną ilość informacji”

Na koniec dodaje: „ Moja myśl przewodnia to, jak mawiał R.Kiyosaki – zawodowcy mają trenerów, a amatorzy nie”

Zgodnie z powyższym Monika szczerze poleca wszystkim udział w tego typu Projekcie, jak twierdzi, aby odnieść sukces należy nabywać nową wiedzę, ciągle doskonalić posiadane umiejętności a także poszerzać horyzonty.

Aby dowiedzieć się więcej o Projekcie: odwiedź witrynę  www.biznesakademicki.com lub  zadzwoń pod nr tel.: 91 424 02 26.