A cœur vaillant rien d’impossible.

Zobacz spektakl „Chory z urojenia”, weź udział w konkursie literackim na recenzję i wygraj atrakcyjne nagrody, jak choćby kurs języka francuskiego! Konkurs kierowany jest do studentów wszystkich uczelni!

Teatr Współczesny w Szczecinie organizuje konkurs odbywający się w ramach projektu edukacyjnego Molier / Racine. Program ten ma na celu: zachęcenie do twórczej interpretacji dzieł teatralnych, podnoszenie kompetencji w zakresie tworzenia tekstów o teatrze i dla teatru, a także promocję kultury i języka francuskiego.

Nieco o konkursie i nagrodach…
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną ilość tekstów odnoszących się do spektakli „Chory z urojenia“ oraz „Andromacha“. Prace (nie przekraczające 3 stron znormalizowanego maszynopisu) będą oceniane w następujących kategoriach:

Prace stworzone w języku polskim:
– recenzja z jednego spektaklu
– recenzja porównaw
– esej tematyczny związany ze spektaklami „Chory z urojenia“ i „Andromacha“

Prace w języku francuskim:
– recenzja z jednego spektaklu
– recenzja porównawcza
– esej tematyczny związany ze spektaklami „Chory z urojenia“ i „Andromacha“

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pracę konkursową opatrzoną imieniem i nazwiskiem (nazwą szkoły, nazwiskiem nauczyciela prowadzącego) na adres mailowy kamp@wspolczesny.szczecin.pl. Prace można składać także osobiście w portierni Teatru Współczesnego (od ulicy Szczerbcowej) z adnotacją DZIAŁ LITERACKI, bądź przesyłać pocztą na adres Dział Literacki, Teatr Współczesny w Szczecinie, Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, z dopiskiem Molier / Racine. Konkurs rozpoczął się 24 lutego 2009, a trwa do dnia 24 kwietnia (po tym terminie prace nie będą przyjmowane). Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 10 maja po pokazie spektaklu „Andromacha“. Nagrodą główną w konkursie będzie semestralny kurs języka francuskiego na dowolnym poziomie ufundowany przez szczeciński oddział Alliance Française – Renomowane Centrum Nauki Języka Francuskiego (www.us.szc.pl/af) . Inne nagrody to m.in.: antologia współczesnego dramatu francuskiego, polsko-francuskie wydanie albumu o Francji, płyty, przewodniki turystyczne po Francji, zaproszenia do SPA.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Literacki Teatru Współczesnego. Zapytania (wyłącznie w formie mailowej) prosimy kierować pod adres kamp@wspolczesny.szczecin.pl

* Tytuł artykułu w języku francuskim oznacza: dla chcącego nic trudnego.